Strona główna   |   Nota prawna   |   Kontakt
przypomnij hasło
Aby dodać wspomnienie należy się
zarejestrować »
 
 
Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne

 

  1. Zleceniodawcą Organizacji Konkursu „Rozwiązanie na zapominanie", zwanego dalej Konkursem, jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-728,ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000043523, NIP 525-21-13-462, REGON 014824664 , o kapitale zakładowym 6.187.000 PLN, zwana dalej Polpharma.
  2. Organizatorem konkursu na zlecenie Polpharma jest Harder Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czeczota 33 lok. 2, wpisana do rejestru sądowego Sądu Rejonowego w M.St. w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000324782, NIP521-35-22-570, REGON 141730858, zwana dalej Organizatorem.
  3. Definicje terminów używanych w regulaminie:
  4. Uczestnik konkursu - Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna , która zarejestruje się na stronie www.memo.pl i spełniać będzie warunki, o których mowa w § 3.
  5. Login i hasło - unikalne ciągi znaków nadawane osobom zarejestrowanym na stronie umożliwiające dostęp do aktywności konkursowych strony internetowej.
  6. Serwis - strona internetowa kampanii „Rozwiązanie na zapominanie" dostępna pod adresem www.memo.pl, do której dostęp mają wszystkie osoby posiadające dostęp do Internetu, które dokonają rejestracji w serwisie akceptując regulamin serwisu i posiadają login i hasło.
  7. Nick - unikalny ciąg znaków nadawany osobom zarejestrowanym w Serwisie,
  8. Komisja konkursowa - powołana przez Organizatora komisja, której celem jest zapewnienie prawidłowego przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonanie oceny prawidłowości zgłoszeń i wyłonienie zwycięzców.
Copyright © 2009 Polpharma S.A. O kampanii  .  Wspierają nas  .  Wspominienia nie tracą barw  .  Jak dbać o pamięć  .  Meno gry i ćwiczenia  .  Dla lekarzy Projekt : Harder & Harder
POLPHARMA BIURO HANDLOWE SP. Z O.O.* z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523, NIP 525-21-13-462, o kapitale zakładowym 6 187 000 zł