Strona główna   |   Nota prawna   |   Kontakt
 
 

Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Kierownik Kliniki Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Dorobek naukowy:

 • 10 opracowań monograficznych
 • ponad 120 prac naukowych, opublikowanych w kraju i za granicą
 • blisko 150 doniesień i  wykładów na krajowych oraz międzynarodowych zjazdach oraz konferencjach naukowych


Udział w Towarzystwach Naukowych i Radach Naukowych:

 • Komitet Nauk Neurologicznych PAN - członek
 • Komisja Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN - przewodniczący
 • Komisja Neurologii Wieku Podeszłego PAN - członek
 • Komisja Historii Neurologii Komitetu Nauk Neurologicznych PAN - sekretarz 
 • Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Wiceprzewodniczący Oddziału Warszawskiego
 • Przewodniczący Sekcji Badania i Zwalczania Bólu PTN
 • Polskie Towarzystwo Bólu Głowy - Prezes,
 • Polskie Towarzystwo Badania Bólu - członek
 • American Headache Society - członek
 • International Headache Society - członek

Udział w komitetach redakcyjnych pism naukowych
1. Członek Komitetu Naukowego „Medycyna po Dyplomie"
2. Członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Przegląd Neurologiczny"
3. Członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Migrena"
4. Członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Ból"
5. Członek Komitetu Redakcyjnego „Polskiego Przeglądu Medycyny Lotniczej"
6. Członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika "Twój Magazyn Medyczny - Neurologia i Psychiatria"

Beata Tyszkiewicz

Beata Tyszkiewicz urodziła się w 1938 roku w pałacu w Wilanowie należącym do Adama i Beaty z Potockich Branickiej, tam też spędziła pierwsze i szczęśliwe lata dzieciństwa.

Jako 16 letnia panienka została zauważona przez Antoniego Bohdziewicza, który zaangażował ją do roli Klary w swojej ekranizacji „Zemsty" . Tak zaczęła się jej kariera filmowa, która przyniosła jej wiele ciekawych ról w ponad 100 filmach.

 Beata Tyszkiewicz swoją pozycję i wielką sympatię, jaką jest darzona przez ludzi, zawdzięcza nie tylko karierze filmowej, ale także  wspaniałej i barwnej osobowości, wielkiemu poczuciu humoru oraz ciekawości świata i ludzi.

Napisała dwie książki, autobiografię i zbiór opowiadań pt. „Kocha, lubi, żartuje", a także wiele felietonów i bajek dla dzieci.

Jej pasja w pomaganiu innym znalazła wyraz w zaangażowaniu w działalność wielu fundacji. Zaczynała już w latach 70 tych walcząc wraz z Marią Łopatkową o ułatwienie procedur adopcyjnych dzieci.

Uczestniczy w różnego rodzaju akcjach charytatywnych,  pomagała również Fundacji TVN „Nie jesteś sam". Jest Przewodniczącą Rady Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą.

Jest wszędzie tam, gdzie jej obecność może przynieść radość potrzebującym.

Wspaniała mama Karoliny i Wiktorii i od niedawna babcia Szymona, podkreśla, że rodzina zawsze była i jest dla niej najważniejsza. Nie przeszkadza jej to jednak w intensywnej pracy. Zwykła mawiać, że aktywny tryb życia i duża ilość obowiązków utrzymuje ją w dobrej formie.

Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Urodziła się w 1949 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Jest absolwentką psychologii (specj. psychologia kliniczna) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1972). Doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim (1976), habilitacja na UAM (1986), profesor od 2001. Profesor zwyczajny UAM w Poznaniu i SWPS w Warszawie. Członek Komitetu Psychologii PAN, kierownik Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju w Instytucie Psychologii UAM oraz Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji w SWPS w Warszawie.


Współpracuje z Uniwersytetami III Wieku oraz Zakładem Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Autorka ponad 300 prac z zakresu psychologii rozwoju i edukacji, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Wybrane publikacje:
W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka (2005)
Społeczna psychologia rozwoju (2007)
Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (red., GWP, 2005)
Rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności (red., GWP, 2009)

 

Copyright © 2009 Polpharma S.A. O kampanii  .  Wspierają nas  .  Wspominienia nie tracą barw  .  Jak dbać o pamięć  .  Meno gry i ćwiczenia  .  Dla lekarzy Projekt : Harder & Harder
POLPHARMA BIURO HANDLOWE SP. Z O.O.* z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523, NIP 525-21-13-462, o kapitale zakładowym 6 187 000 zł