Strona główna   |   Nota prawna   |   Kontakt
 
 

Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Kierownik Kliniki Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Dorobek naukowy:

 • 10 opracowań monograficznych
 • ponad 120 prac naukowych, opublikowanych w kraju i za granicą
 • blisko 150 doniesień i  wykładów na krajowych oraz międzynarodowych zjazdach oraz konferencjach naukowych


Udział w Towarzystwach Naukowych i Radach Naukowych:

 • Komitet Nauk Neurologicznych PAN - członek
 • Komisja Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN - przewodniczący
 • Komisja Neurologii Wieku Podeszłego PAN - członek
 • Komisja Historii Neurologii Komitetu Nauk Neurologicznych PAN - sekretarz 
 • Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Wiceprzewodniczący Oddziału Warszawskiego
 • Przewodniczący Sekcji Badania i Zwalczania Bólu PTN
 • Polskie Towarzystwo Bólu Głowy - Prezes,
 • Polskie Towarzystwo Badania Bólu - członek
 • American Headache Society - członek
 • International Headache Society - członek

Udział w komitetach redakcyjnych pism naukowych
1. Członek Komitetu Naukowego „Medycyna po Dyplomie"
2. Członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Przegląd Neurologiczny"
3. Członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Migrena"
4. Członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Ból"
5. Członek Komitetu Redakcyjnego „Polskiego Przeglądu Medycyny Lotniczej"
6. Członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika "Twój Magazyn Medyczny - Neurologia i Psychiatria"

Pokaż swoje najciekawsze wspomnienie. Które nigdy nie powinno wyblaknąć.
Copyright © 2009 Polpharma S.A. O kampanii  .  Wspierają nas  .  Wspominienia nie tracą barw  .  Jak dbać o pamięć  .  Meno gry i ćwiczenia  .  Dla lekarzy Projekt : Harder & Harder
POLPHARMA BIURO HANDLOWE SP. Z O.O.* z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523, NIP 525-21-13-462, o kapitale zakładowym 6 187 000 zł