Strona główna   |   Nota prawna   |   Kontakt
 
 

Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Urodziła się w 1949 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Jest absolwentką psychologii (specj. psychologia kliniczna) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1972). Doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim (1976), habilitacja na UAM (1986), profesor od 2001. Profesor zwyczajny UAM w Poznaniu i SWPS w Warszawie. Członek Komitetu Psychologii PAN, kierownik Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju w Instytucie Psychologii UAM oraz Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji w SWPS w Warszawie.


Współpracuje z Uniwersytetami III Wieku oraz Zakładem Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Autorka ponad 300 prac z zakresu psychologii rozwoju i edukacji, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Wybrane publikacje:
W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka (2005)
Społeczna psychologia rozwoju (2007)
Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (red., GWP, 2005)
Rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności (red., GWP, 2009)

 

Pokaż swoje najciekawsze wspomnienie. Które nigdy nie powinno wyblaknąć.
Copyright © 2009 Polpharma S.A. O kampanii  .  Wspierają nas  .  Wspominienia nie tracą barw  .  Jak dbać o pamięć  .  Meno gry i ćwiczenia  .  Dla lekarzy Projekt : Harder & Harder
POLPHARMA BIURO HANDLOWE SP. Z O.O.* z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523, NIP 525-21-13-462, o kapitale zakładowym 6 187 000 zł