Strona główna   |   Nota prawna   |   Kontakt
 
 

Ocal wspomnienia… Twoich rodziców

„Rozwiązanie na zapominanie" to hasło nowej kampanii społecznej zainicjowanej przez firmę Polpharma. Kampania jest skierowana do osób, których rodzice zaczynają mieć problemy z pamięcią oraz do aktywnych seniorów. Patronat merytoryczny nad akcją objął Prof. Adam Stępień z Kliniki Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Ambasadorkami kampanii zostały znana aktorka - Beata Tyszkiewicz oraz specjalistka psychologii klinicznej - Profesor Anna Brzezińska.

W ciągu ostatnich trzystu lat długość życia ludzkiego wydłużyła się dwukrotnie. W Polsce na przestrzeni ostatnich 50 lat, populacja osób powyżej 60 roku życia wzrosła prawie 4-krotnie. Obecnie w naszym kraju żyje prawie 6 500 000 seniorów, w przeciągu kolejnych 50 lat liczba ta podwoi się. Wraz ze starzeniem się populacji, coraz więcej osób dotyka problem chorób związanych z wiekiem, do których należą zaburzenia pamięci i otępienie. Zaburzenia pamięci seniorów  stają się niejednokrotnie problemem całej rodziny.

Stąd pomysł kampanii społecznej obejmującej działania skierowane przede wszystkim do dorosłych dzieci seniorów. Często bowiem to od nich zależy, czy problem zaników pamięci rodziców jest w rodzinie bagatelizowany, czy nie. W ramach kampanii przewidziane są również działania skierowane bezpośrednio do seniorów oraz do lekarzy i farmaceutów. W ramach kampanii przewidziana jest również bliska współpraca z mediami, dzięki którym łatwiej będzie dotrzeć z przekazem do potencjalnych pacjentów i ich rodzin. Swój udział na spotkaniu z prasą potwierdziła znana aktorka, Beata Tyszkiewicz, która jest najlepszym przykładem na to, że ćwiczenia pamięci i zachowanie aktywności umysłu w późnym wieku, może zapobiec zaburzeniom pamięci.

Pokaż swoje najciekawsze wspomnienie. Które nigdy nie powinno wyblaknąć.
Copyright © 2009 Polpharma S.A. O kampanii  .  Wspierają nas  .  Wspominienia nie tracą barw  .  Jak dbać o pamięć  .  Meno gry i ćwiczenia  .  Dla lekarzy Projekt : Harder & Harder
POLPHARMA BIURO HANDLOWE SP. Z O.O.* z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523, NIP 525-21-13-462, o kapitale zakładowym 6 187 000 zł