Strona główna   |   Nota prawna   |   Kontakt
 
 
Łagodne zaburzenia poznawcze

Fakt, że żyjemy coraz dłużej powoduje, że częściej spotykamy się z zaburzeniami pamięci i zaburzeniami poznawczymi. Nawet osoby w wieku podeszłym posiadają w zasadzie dobrą pamięć, ale jej nieznaczne osłabienie u osób starszych uznawane jest za stan fizjologiczny. Tym niemniej wraz z wiekiem zwiększa się ilość osób, u których stwierdza się osłabienie pamięci. Ludzie ci żyją i pracują pośród nas.


Stan czynności poznawczych istniejący pomiędzy normalnymi procesami starzenia się z jednej strony, a otępieniem nazywamy łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (ŁZP). Zjawisko to określane jest także jako łagodne, starcze zapominanie lub zaburzenia pamięci związane z wiekiem, izolowane zaburzenia pamięci, pogorszenie sprawności intelektualnej związane           z wiekiem, zaburzenia poznawcze bez otępienia.


Na obraz kliniczny łagodnych zaburzeń poznawczych składają się zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi, osłabienie zdolności logicznego myślenia, zaburzenia w prawidłowej ocenie sytuacji, osłabienie zdolności rozwiązywania problemów, osłabienie zdolności posługiwania się nowymi przedmiotami.

Pokaż swoje najciekawsze wspomnienie. Które nigdy nie powinno wyblaknąć.
Copyright © 2009 Polpharma S.A. O kampanii  .  Wspierają nas  .  Wspominienia nie tracą barw  .  Jak dbać o pamięć  .  Meno gry i ćwiczenia  .  Dla lekarzy Projekt : Harder & Harder
POLPHARMA BIURO HANDLOWE SP. Z O.O.* z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523, NIP 525-21-13-462, o kapitale zakładowym 6 187 000 zł