Strona główna   |   Nota prawna   |   Kontakt
 
 
Pamięć a wiek

Istnieje indywidualny dla każdego człowieka wzorzec reakcji i decyzji oraz świadome myślenie, które to składają się na jego osobowość. W różnych okresach życia zdolność do zapamiętywania i uczenia się jest inna. U dzieci i młodzieży jest największa, u dorosłych i starszych mniejsza. O zdolność zapamiętywania trzeba dbać na każdym etapie życia, jak o każdy inny element naszego zdrowia. Bez dostatecznego dopływu bodźców wzrokowych i sensorycznych pamięć ulega pogorszeniu.Wraz z upływem czasu najszybciej osłabieniu ulega pamięć średnio i krótkotrwała. Pamięć długotrwała stosunkowo długo pozostaje zachowana i jest odporna na uszkodzenia mózgu. Utrata pamięci nazywana jest amnezją. Może być ona częściowa     i dotyczyć przypominania sobie określonych słów, znaczenia przedmiotów i ich nazw. W amnezji przejściowej dochodzi do krótkotrwałej, trwającej do 24 godzin, przerwy w prawidłowym postrzeganiu i przypominaniu sobie zdarzeń. Jej przyczyną może być uraz głowy lub przemijające zaburzenia w ukrwieniu mózgu. U części osób przyczyna przejściowej amnezji pozostaje niewiadoma.

Pokaż swoje najciekawsze wspomnienie. Które nigdy nie powinno wyblaknąć.
Copyright © 2009 Polpharma S.A. O kampanii  .  Wspierają nas  .  Wspominienia nie tracą barw  .  Jak dbać o pamięć  .  Meno gry i ćwiczenia  .  Dla lekarzy Projekt : Harder & Harder
POLPHARMA BIURO HANDLOWE SP. Z O.O.* z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523, NIP 525-21-13-462, o kapitale zakładowym 6 187 000 zł