Strona główna   |   Nota prawna   |   Kontakt
 
 
Co to jest otępienie?

Zaburzenia poznawcze mogą wyprzedzać powstanie otępienia. Zgodne z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych- ICD-10 otępienie jest zespołem spowodowanym chorobą mózgu, zwykle przewlekłą i postępującą, w którym dochodzi do licznych zaburzeń wyższych funkcji korowych, takich jak: pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, uczenie się języków, zdolność porównywania, osąd i dokonywanie racjonalnych wyborów. Świadomość osób dotkniętych otępieniem jest jasna. Upośledzeniu funkcji poznawczych zwykle towarzyszy, a czasami poprzedza, osłabienie kontroli nad reakcjami emocjonalnymi, zachowaniem w grupie społecznej czy motywacją.Otępienie jest czołowym objawem choroby Alzheimera. We wczesnej fazie u chorych stwierdza się częste zapominanie               i roztrzepanie, uczucie przewlekłego zmęczenia, trudności w przypominaniu znanych sobie słów, niemożność przyswajania nowych informacji, pogorszenie oceny wydarzeń i możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pojawiają się problemy w pracy, trudności językowe, trudności w podróżowaniu do nieznanych miejsc.

Pokaż swoje najciekawsze wspomnienie. Które nigdy nie powinno wyblaknąć.
Copyright © 2009 Polpharma S.A. O kampanii  .  Wspierają nas  .  Wspominienia nie tracą barw  .  Jak dbać o pamięć  .  Meno gry i ćwiczenia  .  Dla lekarzy Projekt : Harder & Harder
POLPHARMA BIURO HANDLOWE SP. Z O.O.* z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523, NIP 525-21-13-462, o kapitale zakładowym 6 187 000 zł