Strona główna   |   Nota prawna   |   Kontakt
 
 
Gdzie szukać pamięci?

Zjawisko pamięci jest tematem zarówno rozważań filozoficznych, jak i badań naukowych od wielu lat. Pomimo znacznego wysiłku naukowców pozostaje jedną z największych tajemnic ludzkiego mózgu. Jest bezpośrednio związana z psychiką człowieka i oddziałuje na jego zachowanie. Jej siedliskiem jest mózg. Ale nie wszystkie komórki nerwowe (neurony) posiadają zdolność do plastyczności pamięciowej. Nie mają ich np. neurony rdzenia kręgowego. Kora mózgu, a w szczególności płaty czołowe, jest centrum wykonawczym oraz ośrodkiem warunkującym uwagę i planowanie ruchu.

Część płata skroniowego mózgu (zwana hipokampem) jest głównym centrum zawiadującym pamięcią, zwłaszcza krótkotrwałą i procesami świadomego przypominania zjawisk z przeszłości. To właśnie tutaj rozpoczynają się procesy pamięciowe, które dalej rozprzestrzeniają się na inne części mózgu, głównie korę mózgu. Niezbędnym warunkiem funkcjonowania pamięci jest prawidłowe stężenie w mózgu substancji uczestniczących w przekazywaniu impulsów nerwowych (neuroprzekaźników), takich jak acetylocholina, noradrenalina, serotonina i dopomina.

 

Pokaż swoje najciekawsze wspomnienie. Które nigdy nie powinno wyblaknąć.
Copyright © 2009 Polpharma S.A. O kampanii  .  Wspierają nas  .  Wspominienia nie tracą barw  .  Jak dbać o pamięć  .  Meno gry i ćwiczenia  .  Dla lekarzy Projekt : Harder & Harder
POLPHARMA BIURO HANDLOWE SP. Z O.O.* z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523, NIP 525-21-13-462, o kapitale zakładowym 6 187 000 zł