Strona główna   |   Nota prawna   |   Kontakt
 
 
Badanie chorego z zaburzeniami pamięci

Badanie chorego z zaburzeniami pamięci powinno obejmować ocenę:


     1. orientacji (co do miejsca, czasu, osoby i sytuacji)

     2. pamięci (bezpośredniej, krótkotrwałej, długotrwałej)
Polega na zapamiętywaniu liczb, odejmowaniu np. od 30 sekwencyjnie po 3, liczeniu do 20, przeliterowaniu słowa np. kwiat od końca, przypominaniu trzech niepowiązanych słów po około pięciu minutach - badany powinien powtórzyć te słowa zaraz po ich podaniu. Ocena krótkotrwałej pamięci niewerbalnej może polegać na schowaniu przy badanym jakiegoś przedmiotu i po kilkunastu minutach poproszenie o jego ujawnienie. Pamięć odległą badamy prosząc o wymienienie imion osób bliskich lub znanych.

     3. zasobu wiedzy
Ocena wiedzy polegać może na wymienieniu i opisie przez badanego osób i zjawisk powszechnie znanych.

Pokaż swoje najciekawsze wspomnienie. Które nigdy nie powinno wyblaknąć.
Copyright © 2009 Polpharma S.A. O kampanii  .  Wspierają nas  .  Wspominienia nie tracą barw  .  Jak dbać o pamięć  .  Meno gry i ćwiczenia  .  Dla lekarzy Projekt : Harder & Harder
POLPHARMA BIURO HANDLOWE SP. Z O.O.* z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523, NIP 525-21-13-462, o kapitale zakładowym 6 187 000 zł