Strona główna   |   Nota prawna   |   Kontakt
 
 
Jakie są rodzaje pamięci?

Rozróżniamy kilka rodzajów pamięci. Wszystkie podziały oparte są na określonych jej właściwościach.

  1. Pamięć bezpośrednia, oparta jest na jednorazowym spostrzeżeniu. Obejmuje określone informacje, które przechowywane są w naszej świadomości bez aktywnego zapamiętywania. Na jej osłabienie ma wpływ najczęściej osłabienie uwagi i koncentracji, rzadziej rozmaite choroby prowadzące do uszkodzenia kory mózgu i urazy.
  2. Na przeciwnym biegunie istnieje pamięć długotrwała, polegająca na zdolności przechowywania śladów pamięciowych (tzw. engramów) przez miesiące i lata. Ten rodzaj pamięci związany jest z trwałą modyfikacją struktury chemicznej neuronów w mózgu.
  3. Pamięć epizodyczna polega na zdolności przypominania sobie określonych zdarzeń i zdolności łączenia ich z określonym miejscem i czasem w przeszłości.
  4. Inne. Znanych jest kilka innych rodzajów pamięci, np. pamięć krótkotrwała (świeża) trwająca od kilku minut do kilku godzin, a także odroczona, opisowa, proceduralna i inne. Dzięki pamięci krótkotrwałej przypominamy sobie to, co przed chwilą powiedzieliśmy.

 

Pokaż swoje najciekawsze wspomnienie. Które nigdy nie powinno wyblaknąć.
Copyright © 2009 Polpharma S.A. O kampanii  .  Wspierają nas  .  Wspominienia nie tracą barw  .  Jak dbać o pamięć  .  Meno gry i ćwiczenia  .  Dla lekarzy Projekt : Harder & Harder
POLPHARMA BIURO HANDLOWE SP. Z O.O.* z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523, NIP 525-21-13-462, o kapitale zakładowym 6 187 000 zł